Privacy policy

KURYERIM MMC sizin məxfiliyinizi yüksək qiymətləndirir. Biz sizdən topladığımız məlumatları yalnız aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edirik: i. Müraciətləriniz üzrə mümkün olan ən yaxşı axtarış nəticələrini sizə təqdim etmək; ii. Sizi daha yaxşı anlamaq və ən yaxşı xidmətlə təmin etmək; iii. Sizə mövcud və yeni xüsusiyyətlər və funksiyaları təqdim etmək; iv. İstədiyiniz və ya sizi marağlandıra biləcək məlumatlarla təmin etmək; Veb saytda istifadə etdiyiniz zaman bizə verdiyiniz şəxsi məlumatlar, məsələn, adınız, poçt ünvanınız, e-poçt ünvanınız və ya telefon nömrəniz konfidensial saxlanılacaq. Biz sizin razılığınız olmadan sizdən toplanmış şəxsi məlumatları marketinq məqsədləri üçün üçüncü tərəflərə köçürməyəcəyik.